Drejta shkrimi i gjuhes shqipe online dating Free adult chat rooms without registration

Drejta shkrimi i gjuhes shqipe online dating

Dorëshkrimi është në variantin e gegërishtes dhe ka edhe një fjalor të shkurtër 18 faqesh.

Teksti integral i gramatikës përfshinte faqet 18-35 dhe më pas delte edhe një fjalorth italisht-turqisht.

Më 1702 Françesko Maria da Leçe kishte lënë dorëshkrim një fjalor latinisht-shqip, sipas të dhënave që sjellin disa studiues.

Ky fjalor qe në duar të arbëreshëve të Italisë: Kamardës e Skiroit, të cilët e patën botuar parathënien e tij dhe qe përdorur në qendrat fetare për mësimin e shqipes në mjediset arbëreshe.

Këtë dorëshkrim do ta ketë qitur në harresë të plotë Gramatika e Da Leçes.1.2.2.

Gramatika e gjuhës shqipe e Françesko Maria da Leçes ka një rëndësi të madhe historike për kulturën shqiptare, sepse është vepër e parë e botuar për strukturën gramatikore të gjuhës shqipe, e cila funksionoi shumë kohë si mjet për përhapjen e njohurive në këtë fushë gjuhësore.

Kjo, megjithëkëtë, nuk do të thotë se në kohën kur u shkruan veprat e para të gjuhës shqipe nuk kanë ekzistuar variante të fonemave si dhe trajta paralele gramatikore e leksikore të fjalëve (dytësorë).

Është thënë që destinimi i këtij Fjalori ishte ndihmesa për ata që do të merreshin me përkthimin e veprave fetare në gjuhën shqipe.

Ky Fjalor do t`u shërbente edhe atyre klerikëve të huaj për ta përdorur gjuhën shqipe në predikimet fetare dhe për komunikim me besimtarët shqiptarë, por edhe për t`ua mësuar latinishten klerikëve shqiptarë, të cilët nuk kishin pasur mundësi të kryenin shkolla të larta në Romë.

Pjetër Bogdani një kohë të gjatë e pati nëpër duar gramatikën e shkruar të ungjit të tij, Andrea Bogdani, të cilën e humbi duke ikur maleve i ndjekur nga pushteti turk i kohës.

Pjetër Bogdani nuk la të dhëna më të plota për gramatikën e ungjit të tij.

drejta shkrimi i gjuhes shqipe online dating-90drejta shkrimi i gjuhes shqipe online dating-83drejta shkrimi i gjuhes shqipe online dating-20

Studimet rreth historisë së gramatologjisë kanë qenë intensifikuar pas Luftës II Botërore, kur patën dalë të dhëna për gramatikat e hartuara nga Rilindja Kombëtare e këndej.

Join our conversation (98 Comments).
Click Here To Leave Your Comment Drejta shkrimi i gjuhes shqipe online dating.

Comments:

 1. 1
  Steve

  Our adult chat rooms allow you to interact with other adults in real time and with your webcam as well which makes the experience that much more realistic.

 2. 1
  Steve

  Ngeera (RW2) who told him to report to the police or to go to court.

 3. 1
  Steve

  Je ne la drague pas vraiment car Claude ma femme, est par là qui se chauffe au blanc cassis, non pas qu’elle soit jalouse mais avec la femme de son frérot n’apprécierait pas Je ne fais rien non plus pour éviter les petits contacts électrisants qui passent entre nous dès que nous bougeons car nous sommes tassés l’un contre l’autre par la foule du bar. Au bout d’un moment je pige qu’elle est raide, je vois le niveau atteint par l’alcool au fond de ses yeux verts, et je comprends que si elle est encore debout c’est parce qu’elle est coincée le long du comptoir.

 4. 1
  Steve

  El porcentaje de lectores frecuentes se mantiene en torno al 40%, de acuerdo con los datos del último h para la Federación de Gremios de Editores de España, con el patrocinio del Ministerio de Cultura.

 5. 1
  Steve

  She took a picture of her son around the Navotos village to find a child that looked like her son - to sell him instead.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *