Codul consumului online dating gratis dating Skive

(2) si (3), conformitatea unui produs cu cerinta de securitate generala a produselor poate fi evaluata luandu-se in considerare, daca exista:". La articolul 4, litera a) a alineatului (3) va avea urmatorul cuprins: "a) informarea, prin intermediul produsului sau al ambalajului, asupra identitatii si detaliilor privind producatorul, precum si informarea asupra produsului sau, dupa caz, asupra lotului de produse din care face parte, cu exceptia cazurilor in care omisiunea acestei informatii este justificata;". La articolul 8, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins: "Art. - (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a) incalcarea dispozitiilor art. (1), cu amenda de la 3.000 lei la 30.000 lei; b) incalcarea dispozitiilor art. (1), cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei; c) incalcarea dispozitiilor art. 30/2006 privind regulile de sanatate publica la folosirea ciupercilor din flora spontana, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365/2002 privind comertul electronic, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.

208 din 7 martie 2006, cu modificarile ulterioare; j) Ordonanta Guvernului nr.

- (1) Prezenta lege se aplica practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii, astfel cum sunt definite la art.

85/2004 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta privind serviciile financiare, aprobata prin Legea nr.

1.014 din 20 decembrie 2006, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege; n) Legea nr.

449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a preturilor produselor oferite consumatorilor spre vanzare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.

(3) Prezenta lege nu se aplica dispozitiilor ce reglementeaza certificarea si indicarea marcilor titlurilor in cazul metalelor pretioase. (2) Practicile comerciale susceptibile sa deformeze in mod esential comportamentul economic al unui anumit grup vulnerabil de consumatori, clar identificabil, trebuie evaluate din perspectiva membrului mediu al grupului. - Practicile comerciale inselatoare pot fi actiuni inselatoare sau omisiuni inselatoare. 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, sau riscurile pe care consumatorul le poate intampina.(3) Practicile comerciale incorecte sunt, in special, cele: a) inselatoare, in sensul prevederilor art. (1), un comerciant ascunde sau ofera intr-un mod neclar, neinteligibil, ambiguu ori in contratimp o informatie esentiala sau nu indica intentia comerciala a practicii, in cazul in care aceasta nu rezulta deja din context, si cand, in oricare dintre cazuri, consumatorul mediu este determinat sau este susceptibil a fi determinat sa ia o decizie de tranzactionare pe care altfel nu ar fi luat-o. (3), instanta care a emis hotararea definitiva si irevocabila, respectiv Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, poate solicita: a) publicarea acesteia, integral sau partial, in forma pe care o considera adecvata; b) publicarea unui comunicat rectificator. - (1) Prezenta lege nu exclude controlul pe care responsabilii codurilor de conduita il pot efectua, in conformitate cu prevederile din codurile de conduita pe care comerciantii s-au angajat sa le respecte. (1) nu exclude si nu limiteaza dreptul consumatorilor, al asociatiilor sau al concurentilor de a sesiza responsabilul de cod si nici dreptul consumatorilor sau al asociatiilor de a se adresa Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor ori instantei judecatoresti competente. II, este interzisa, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 de lei la 30.000 de lei. La articolul 3, litera d) va avea urmatorul cuprins: "d) consumator - orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care, in cadrul contractelor reglementate de prezenta ordonanta, actioneaza in scopuri din afara activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale;". La articolul 23, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins: "(3) Plangerile consumatorilor si stabilirea procedurilor de despagubire in materie de contracte pentru furnizarea de servicii financiare la distanta pot fi rezolvate si pe cale extrajudiciara, in baza dispozitiilor Legii nr. 240/2004 privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 611 din 6 iulie 2004, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 296/2004 privind Codul consumului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. - In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Guvernul va aproba prin hotarare regulamentul privind infiintarea si functionarea centrelor de consultanta si informare ale consumatorilor, precum si modul de constituire a surselor de finantare ale acestora. (2) La solicitarea operatorilor economici, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor va oferi acestora consultanta in realizarea unor coduri de conduita. (2) Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor va notifica Comisiei Europene dispozitiile legale la care se face referire la alin. 431 din 2 septembrie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.(3) In cazul in care mijloacele de comunicare utilizate pentru transmiterea practicilor comerciale impun limite in spatiu sau in timp, in momentul determinarii practicii ca fiind sau nu omisiune inselatoare, se va tine cont de aceste limite, precum si de orice masuri luate de catre comerciant in vederea punerii informatiei la dispozitia consumatorului prin alte mijloace. (1) pot fi atacate la instanta de contencios administrativ, in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. - (1) In masura in care se considera necesar, tinand cont de toate interesele implicate si, in special, de interesul public, instantele judecatoresti competente sau Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor vor dispune, in procedura de urgenta, chiar fara a exista o dovada a unei pierderi sau a unui prejudiciu efectiv ori a intentiei sau a neglijentei comerciantului, una dintre urmatoarele masuri: a) incetarea sau instituirea procedurilor legale corespunzatoare pentru incetarea practicilor comerciale incorecte; b) interzicerea sau instituirea procedurilor legale corespunzatoare pentru incetarea practicilor comerciale incorecte, chiar daca acestea nu au fost inca puse in practica, dar acest lucru este iminent; c) transmiterea de catre Consiliul National al Audiovizualului, in termen de 5 zile lucratoare de la primirea solicitarii, a datelor de identificare a persoanelor fizice sau juridice implicate in realizarea publicitatii audiovizuale, considerata a fi o practica comerciala incorecta, precum si o copie a materialului publicitar difuzat. Comunicatul rectificator trebuie sa cuprinda sediul si celelalte date de identificare ale comerciantului, practica incorecta savarsita, data la care a fost savarsita, precum si masurile dispuse. (2), se va face, in toate cazurile, intr-un ziar de larga circulatie, pe cheltuiala comerciantului. (2) Nerespectarea masurilor dispuse prin ordinul sau prin decizia prevazute la art. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 6.000 de lei la 60.000 de lei. 15 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 1 va fi actualizata prin hotarare a Guvernului." 5. - In cazul in care partile contractante aleg ca lege aplicabila contractului la distanta legea unui stat ce nu face parte din Uniunea Europeana, iar contractul are o stransa legatura cu teritoriul Romaniei sau cu al altor state membre ale Uniunii Europene si in cazul in care prezenta ordonanta are prevederi mai favorabile pentru consumator, se vor aplica acestea din urma." 6. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator." Art. 552 din 22 iunie 2004, se modifica dupa cum urmeaza: - La articolul 7, partea introductiva a alineatului (1) va avea urmatorul cuprins: "Art. - (1) Producatorul este exonerat de raspundere, conform prevederilor prezentei legi, daca dovedeste unul dintre urmatoarele aspecte:". La articolul 2, litera a) va avea urmatorul cuprins: "a) consumator - orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care, in cadrul tranzactiilor care intra sub incidenta prezentei legi, actioneaza in scopuri din afara activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale;". Dupa articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 131, cu urmatorul cuprins: "Art. - Prevederile contractului de credit nu vor afecta in niciun fel drepturile consumatorului fata de vanzatorul produselor sau de prestatorul de servicii, in cazul in care produsele sau serviciile prevazute in contractul de credit nu au fost furnizate sau nu sunt in conformitate cu contractul pentru furnizarea lor." Art. 387 din 7 iunie 2007, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. 349 din 29 iunie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 593 din 1 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza: - In anexa, punctul 13 va avea urmatorul cuprins: "13. - In termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, in aplicarea dispozitiilor titlului I, Guvernul, prin organismele sale specializate, va elabora norme si reglementari specifice, care se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 51/2003, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege; b) Legea nr.812 din 18 noiembrie 2003, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege; o) Legea nr. 245/2004 privind securitatea generala a produselor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 282/2004 privind protectia dobanditorilor cu privire la unele aspecte ale contractelor purtand asupra dobandirii unui drept de utilizare pe durata limitata a unor bunuri imobiliare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.

codul consumului online dating-18codul consumului online dating-15codul consumului online dating-53

Join our conversation (45 Comments).
Click Here To Leave Your Comment Codul consumului online dating.

Comments:

 1. 1
  Steve

  The hottest free shemale cams online with live TS sex for you. Big Tits Free Live Cams huge boobs Free live cams featuring: big tits cam girls with the largest breasts on webcams & more. Busty Webcam Girls xxx Machine Fucks Webcam Redhead Girl Petite redhead and latina teens on a threesome Watch My redhead girl suck and fucking webcam suck webcam live sex sex cams free.

 2. 1
  Steve

  For , users could answer questionnaires and receive a list of potential matches, a process that is still used by many dating sites.

 3. 1
  Steve

  Josh Greer, a student who has been the target of bullying and discrimination in school, writes in his journal in his bedroom in Cache Country, UT, October 2016.

 4. 1
  Steve

  Ze is gek op sex, en ze wil zich graag een laten neuken door 2 man tegelijk.

 5. 1
  Steve

  You just need a internet connection and flash player in your computer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *